Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna do skorzystania z formularza kontaktowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)


Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Cougarsaudio Jarosław Cygan z siedzibą w Warszawie, ul. Lanciego 14/113, 02-792 Warszawa, w celu utrzymywania kontaktu drogą poczty elektronicznej lub usług telekomunikacyjnych. Dane osobowe podaję dobrowolnie, jednak wiem, że niepodanie danych uniemożliwi utrzymywanie takiej komunikacji. "Administratorem danych osobowych jest Cougarsaudio Jarosław Cygan, ul. Lanciego 14/113, 02-792 Warszawa, tel. +48 514O833O2. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bieżącej komunikacji. Odbiorcą danych jest webd.pl., podmiot świadczący usługi hostingowe, który dane przechowuje. Nie udostępniamy danych osobowych innym firmom bez zgody osoby, której dane dotyczą. Dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Informujemy, że wyrażając zgodę na przetwarzanie danych mają Państwo prawo do: 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych; 2. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego."Zgadzam się             Nie zgadzam się